Wijzigingen reglementen en bestuursbesluiten

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle wijzigingen zijn op de KNKV site terug te vinden. Ik heb de voor onze vereniging belangrijkste veranderingen even op een rijtje gezet.

****voor het 4-korfbal is het minimum aantal spelers bij onvoltalligheid 3 spelers.

****in het Breedtekorfbal mag vanaf nu, net als in het Wedstrijdkorfbal, een vervangen speler opnieuw aan het spel deelnemen. DAARBIJ GELDT DAT DE NIEUWE SPELER OP HET MOMENT VAN VERVANGEN NIET AAN DE WEDSTRIJD DEELNEEMT.

****bij terugtrekking van een ploeg uit de competitie kunnen de daaruit voortvloeiende kosten voor het veld nu ook op de teruggetrokken ploeg worden verhaald. Voor de zaal bestond deze regeling al.

****in het tuchtrecht is een nieuwe term opgenomen. FRAUDE. De tucht organen zijn de laatste jaren geconfronteerd met wedstrijden waarbij met vervalste formulieren/ standen werd gewerkt. ” Zo’n wedstrijd ‘op papier’ raakt het hart van de competitie en dient daarom streng te worden aangepakt”, volgens de commissie Daarom is de term fraude geïntroduceerd en is er een forse strafmaat in de regels vastgelegd.

****opnieuw vaststellen wedstrijden top- en wedstrijdkorfbal.

Zaalcompetitie

  1. Bij het opnieuw vaststellen van een wedstrijd die niet is gespeeld zoals bedoeld in artikel 46 lid 1 onder a t/m d van het Reglement van Wedstrijden is de thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor het opnieuw vaststellen van de wedstrijd.                                                                                                                              2. Deze wedstrijd kan éénzijdig vastgesteld worden in één van de inhaalweekenden zoals gedefinieerd in het competitieschema, indien beide teams geen geplande wedstrijd hebben.                                                                                                                                                                                                                                               3. Een wedstrijd mag op een midweeks moment vastgesteld worden, mits beide teams akkoord hebben gegeven aan de competitiemedewerker van het KNKV.    4. Indien er geen inhaalweekenden meer beschikbaar zijn, kan de thuisvereniging eenzijdig de nieuwe datum/tijd/locatie vaststellen.                                               5. Nadat een wedstrijd opnieuw is vastgesteld door het KNKV kan er niet meer uitgeweken worden naar een ander inhaalweekeinde.

 Veldcompetitie

 6.De competitiemedewerker van het KNKV stelt wedstrijden te allen tijde vast in het eerstvolgende inhaalweekeinde. Indien er geen inhaalweekeinden meer beschikbaar zijn, wordt de wedstrijd vastgesteld op een midweekse avond in de daaropvolgende week.

hk

Geef een reactie