We kunnen in de zaal vanaf de week van dinsdag 5 november.Zoals de laatste jaren regelmatig het geval hebben we niet de meest ideale uren. 
Gelukkig hebben we na overleg met de trainers voor elk team een trainingsuur kunnen vinden waarop ook in ieder geval een trainer aanwezig kan zijn.Het staat alle teams natuurlijk vrij om op het veld door te trainen tijdens de wintermaanden, zodat er toch 2 keer in de week getraind kan worden.
Mochten er vragen zijn over de trainingstijden dan kunnen jullie natuurlijk altijd terecht bij de TC.