19/09/2021

Blauw-Zwart Wierden

Welkom bij korfbalvereniging Blauw-Zwart

Verenigingsprotocol COVID

We mogen weer!
Alle buitensporters mogen van de overheid weer in groepsverband sporten. Daar zijn we als
vereniging natuurlijk heel erg blij mee. Om dit veilig te kunnen doen, moeten we als
vereniging wel extra maatregelen nemen. In dit protocol is te lezen hoe we dit binnen K.V.
Blauw- Zwart hebben ingericht. We hebben hierbij gebruik gemaakt van het landelijk
protocol van NOC*NSF en de aanvullende adviezen van het KNKV en de Gemeente Wierden.
Het protocol welke dateert van 1 mei 2020 komt hiermee te vervallen.