Uitgelichte Spelregels

In het woud van spelregels die allemaal wat duidelijker zijn omschreven zijn er ook enkele wijzigingen, welke ik in het kort heb samengevat. Dit zijn de veranderingen die voor ons van belang zijn. Ik zal je de wijzigingen in het top-korfbal besparen

*De coach en de assistent-coach is het toegestaan om de bank te verlaten op een manier die een ander niet stoort en buiten het speelveld blijft om aanwijzingen te geven. Ze mogen niet gelijktijdig van de bank. De assistent-coach, en dat is nieuw, is nu een volwaardige functie. Mocht er geen coach aanwezig zijn dan neemt de aanvoerder zijn taken over.

*De scheidsrechter straft de overtreding van de regels, tenzij hij er voor kiest om verder te spelen. Voorheen sprak men van de voordeelregel. Dat overigens nu doorspelen wordt genoemd.

*De uitworp wordt genomen door een aanvaller op een punt niet meer dan 2 meter vanuit het midden van het veld.

*Telkens wanneer een speler de bal speelt met het been vanaf de knie naar beneden of de voet is het alleen een overtreding wanneer dit opzettelijk is.

*Enkele regels die geschrapt zijn:                                                                                                                                                                1 De bal met de vuist wegslaan.

2 Geen verbod op steunbal meer .Bal vast pakken ,vangen of  tikken terwijl een deel van het lichaam, behalve de voeten, de vloer raakt .                            3 Een tegenstander hinderen die al door een ander wordt gehinderd.

4 De opgooibal is afgeschaft

*Onnodig spelophouden kan de hele wedstrijd worden bestraft.                                                                                                   

* Een strafworp wordt genomen door de aanvaller die de vrije scoringskans heeft verloren, en dat is ofwel- de aanvaller die op het moment van de overtreding de vrije scoringskans had of zou hebben gehad; of- de aanvaller die op het moment van de herhaalde overtreding de vrije scoringskans zou hebben gehad; Als, naar de mening van de scheidsrechter, geen enkele speler een vrije scoringskans had op het moment van de herhaalde overtreding, is de speler op wie die overtreding gemaakt is de strafworpnemer. In de specifieke situatie van een tweede overtreding tijdens het nemen van een vrije worp die resulteert in het toekennen van een strafworp, is de strafworpnemer de aanvaller die de vrije worp neemt

* Een door de scheidsrechter weggezonden speler moet worden vervangen door een vervanger. De wijziging wordt beschouwd als één van het maximaal toegestane aantal wijzigingen. Als de weggezonden speler niet onmiddellijk wordt vervangen, wordt het team nog steeds geacht één van het maximaal aantal toegestane vervangingen te hebben gebruikt waarnaar hierboven is verwezen en bovendien wordt het team geen vervangingen meer toegestaan totdat de vervanging van de weggezonden speler is doorgevoerd.

* Verdedigen: Gewijzigde tekst: Wanneer een aanvaller de bal richting de korf schiet, terwijl een verdediger aan alle volgende voorwaarden voldoet: a) probeert actief de bal te blokkeren; b) bevindt zich binnen één (1) armlengte van de aanvaller; c) is dichter bij de paal dan de aanvaller; ) hij heeft zijn gezicht naar de aanvaller gericht…..Toegevoegde tekst: “- het lichaam van de verdediger moet verder van de paal af dan dat van de aanvaller. Het is niet voldoende wanneer de hand of arm van de verdediger dichter bij de paal is. De referentie moet zijn dat het grootste deel van de romp (bovenlichaam) zich dichter bij de paal bevindt.                                                                                                                             hk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Geef een reactie