In het kader van de bescherming van persoonsgegevens melden wij het volgende aan u. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Nederlands Recht zijn uiteraard van toepassing. Indien u akkoord gaat stemt u in met alle hieronder opgestelde punten, tenzij daarover met de organisatie is gecorrespondeerd.

Specificatie van de AVG betreffende het jeugdkamp van K.V Blauw Zwart gehouden in 2019:
– Waar deze specificatie niet voldoet, wordt uw privacy in acht genomen zoals van een redelijke organisatie verwacht mag worden.
– De gegevens zoals hierboven ingevuld worden verzameld en bewaard door de ontspanningscommissie ‘BeeZ’ vanaf het moment van verzenden tot uiterlijk 2 weken na het jeugdkamp. Na deze 2 weken blijven enkel geanonimiseerde deelnemersaantallen (per jeugdteam) bewaard opdat in de toekomst inkopen en reserveringen van kampaccommodaties kunnen worden gedaan.
– De gegevens worden niet gedeeld met kampdeelnemers onderling. De deelnemers ontvangen voor aanvang van het kamp een email met daarin een groepsindeling voor de spellen, zodat eenieder verkleed kan komen zoals het thema. Daarom worden de namen van de deelnemers via email naar andere deelnemers verspreid.
– We zijn verplicht bij aankomst een overnachtingsregister op papier in te leveren bij de accommodatie met daarop de naam, geboortedatum en woonplaats van de deelnemer. Bij vertrek ontvangt de BeeZ het register terug en wordt het vernietigd.
– Informatie betrekking hebbende op allergieën, intoleranties, medicatie en ‘overige opmerkingen’ wordt enkel kenbaar gemaakt bij de kampleiding wanneer dit nodig wordt geacht voor de veiligheid en goede zorg en aandacht voor de deelnemer.
– In geval van nood kunnen wij belangrijke gegevens die hierboven zijn ingevuld delen met hulpverleners zoals van een goed burger mag worden verwacht.
– Tijdens het kamp wordt er mogelijk foto-, video- en/of geluidsmateriaal gemaakt. Dit kan na het kamp worden gedeeld met alle deelnemers en kampleiding.