Voorzitter: Lorenz Wiggers tel. 06-54256440
Penningmeester: Sem Timpert tel. 06-37335311
Wedstrijdsecretariaat Lisa Borger en Lieke Dam Wichers. tel. 06-31340308 en 06-12523640

Vertrouwenspersoon: Lucelle Dankbaar tel. 06-48089742 mail. info@dankbaar.nu

Meetrainen of andere spelerszaken: tcblauwzwart@outlook.com

Aanmeldingen/afmeldingen en persoonswijzigingen moeten schriftelijk of per email lkorfwierda@hetnet.nl doorgeven worden aan Leny Korf.

Algemene informatie en pers:

info@blauw-zwart.nl

Ben je op zoek naar onze accomodaties, klik hier.