Voorzitter: Lorenz Wiggers tel. 0654256440
Penningmeester: Sem Timpert tel. 06-37335311
Wedstrijdsecretariaat senioren veld: Herbert Arendshorst tel. 0618332566

Wedstrijdsecretariaat jeugd veld: Dineke Altena tel. 0612253083 Mail: Dinekealtena4@gmail.com

Wedstrijdsecretariaat jeugd en senioren zaal: Shirak Sarkeys tel. 0647278666

Aanmeldingen/afmeldingen en persoonswijzigingen moeten schriftelijk of per email lkorfwierda@hetnet.nl doorgeven worden aan Leny Korf.

Algemene informatie en pers:

info@blauw-zwart.nl

Ben je op zoek naar onze accomodaties, klik hier.