content top

PREVENTIE AKKOORD

PREVENTIE AKKOORD

Wat betekent dat voor de sport en korfbalverenigingen? Op 23 november was Gert-Jan Kraaijeveld namens het KNKV aanwezig bij de ondertekening van het Nationaal Preventieakkoord. Een akkoord waar meer dan 70 verschillende organisaties, zoals koepelorganisaties in de zorg, bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen zich gezamenlijk gaan inspannen om Nederland gezonder te maken. Het Preventieakkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan...

Read More

Nieuwe korfbalveld LED verlichting

Nieuwe korfbalveld LED verlichting

   De korfballers van Blauw Zwart hebben al volop van het nieuwe LED licht geprofiteerd tijdens de trainingen en bij de avondwedstrijden. Voor allen die het nog niet gezien hebben kunnen in het volgende filmpje, dat is opgenomen met een drone,het verschil tussen de oude en de nieuwe verlichting zien.         1:07     LED sportveld verlichting — korfbal blauw-zwart      ...

Read More

Onvoltallige ploeg

Onvoltallige ploeg

Als voldoende spelers aanwezig en beschikbaar zijn om de wedstrijd aan te vangen met een voltallige ploeg is het niet meer toegestaan een onvoltallige ploeg in het veld te brengen.  Bij ‘Spelregel 2.1b Opstelling en onvoltallige ploegen’ bepaalt de bijzondere toelichting dat een speler, die om wat voor reden bij aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig is (‘onderweg’ is), na aankomst...

Read More

Publicatie straffen

Publicatie straffen

Bestuurlijke noodmaatregel publicatie straffen Deze bestuurlijke noodmaatregel is vastgesteld in de Bondsbestuursvergadering van 8 oktober Het KNKV publiceert op basis van artikel 31 van het Tuchtreglement haar uitspraken op de website van het KNKV. Vanuit de uitwerkingen van de AVG heeft het Bondsbestuur het advies van haar advocaat opgevolgd om hier op een andere wijze mee om te gaan. In het vervolg zullen boekingen en straffen niet meer...

Read More

Ledenaantallen buurtverenigingen

Ledenaantallen buurtverenigingen

                          De ledencijfers per 1 oktober van de afdeling Oost zijn binnen. Hier de 14 buurtverenigingen en hun aantal leden. NKC               398                                        ...

Read More
content top